Retourbeleid

Wat als ik het product toch niet wil?

Het kan gebeuren dat u van gedachten bent veranderd nadat u een product via onze website hebt gekocht. U heeft daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat u van gedachten bent veranderd en de koop te ontbinden. Dit kan via uw account of via het retourformulier. Stuur daarna het product terug, of breng het naar onze vestiging.

Ons adres is:

BestPhone.nl
Couwenbergstraat 152
6535RX Nijmegen

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw eigen rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Omgaan met het product

Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Pak het product slechts in die mate uit of gebruik het alleen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en indien mogelijk in de originele verpakking retourneren, conform onze verstrekte instructies.

Waardevermindering van het product

Het kan zijn dat wij een waardevermindering in rekening brengen. Dit doen wij als het product bijvoorbeeld incompleet, duidelijk gebruikt of beschadigd wordt geretourneerd. Uiteraard stellen we jou hier altijd van op de hoogte.

Heeft u gebruik gemaakt van een cash-back actie?

Mocht u binnen de bedenkperiode gebruik gemaakt hebben van een cash-back actie, houdt er dan rekening mee dat wij de retourgegevens doorgeven aan de cash-back partij. Het kan dus zijn, dat de cash-back in mindering gebracht wordt op het aankoopbedrag.

Voorwaarden retourneren

  • U draagt het risico van de retourzending in het geval deze zoek raakt.
  • De producten worden binnen de zichttermijn van 14 dagen geretourneerd, dit gaat in op de dag na ontvangst van uw artikel(en).
  • Het artikel bevindt zich voor zover mogelijk in originele staat en fabrieksverpakking.

Uitzonderingen

Niet alle producten kunnen worden geretourneerd. De volgende producten vallen niet onder de zichttermijn:

  • Gepersonaliseerde artikelen. Dit zijn artikelen die zijn ontworpen met een eigen foto of afbeelding.
  • Artikelen die slechts eenmaal kunnen worden gebruikt zoals screenprotectors en vloeistof (mits de verpakking is geopend).
  • Artikelen die, buiten onze schuld, beschadigd of incompleet zijn.
  • Artikelen van merkproducten waarvan de verpakking niet aanwezig of (ernstig) beschadigd is.