Wat als er een probleem is met een product (garanties)?

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als u toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, dan kunt u ons dit zo snel mogelijk laten weten. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@bestphone.nl. Wij streven erna om uw mail binnen 1 werkdag te beantwoorden.

Let op: Stuur altijd enkele foto’s mee van de schade van het desbetreffende product, zo kunnen wij sneller een passende oplossing bieden.

Kosten

Uiteraard heeft u geen invloed op een defect. Wij rekenen daarom ook geen kosten voor het repareren of vervangen van een defect product.

Wat is de garantietermijn?

Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

Wat zijn de garantievoorwaarden?

Houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

 • De reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten zoals batterijen & beschermhoesjes) of normale veroudering van het product;
 • Dat er voor bepaalde producten nog aanvullende garantievoorwaarden kunnen zijn. Deze zijn aangegeven bij het desbetreffende product.

Wat is de garantieprocedure?

 1. We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoeamde garantievoorwaarden is voldaan.
 2. Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die u zelf hebt gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat “op tijd” is moeten we per probleem met het product bekijken.
 3. Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag u de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. U krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet u het product aan ons retourneren. U kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

Los van de garanties behoud u altijd de rechten die u op grond van de Nederlandse wet hebt.

Wat als ik het product toch niet wil?(Retour)

Het kan gebeuren dat u van gedachten bent veranderd nadat u een product via onze website hebt gekocht. U heeft daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat u van gedachten bent veranderd en de koop te ontbinden. Dit kan via uw account of via het retourformulier. Stuur daarna het product terug, of breng het naar onze vestiging.

Ons adres is:

BestPhone.nl
Julianaplein 97
6641 CS Beuningen

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw eigen rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Omgaan met het product

Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Pak het product slechts in die mate uit of gebruik het alleen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en indien mogelijk in de originele verpakking retourneren, conform onze verstrekte instructies.

Waardevermindering van het product

Het kan zijn dat wij een waardevermindering in rekening brengen. Dit doen wij als het product bijvoorbeeld incompleet, duidelijk gebruikt of beschadigd wordt geretourneerd. Uiteraard stellen we jou hier altijd van op de hoogte.

Heeft u gebruik gemaakt van een cash-back actie?

Mocht u binnen de bedenkperiode gebruik gemaakt hebben van een cash-back actie, houdt er dan rekening mee dat wij de retourgegevens doorgeven aan de cash-back partij. Het kan dus zijn, dat de cash-back in mindering gebracht wordt op het aankoopbedrag.

Voorwaarden retourneren

 • U draagt het risico van de retourzending in het geval deze zoek raakt.
 • De producten worden binnen de zichttermijn van 14 dagen geretourneerd, dit gaat in op de dag na ontvangst van uw artikel(en).
 • Het artikel bevindt zich voor zover mogelijk in originele staat en fabrieksverpakking.

Uitzonderingen

Niet alle producten kunnen worden geretourneerd. De volgende producten vallen niet onder de zichttermijn:

 • Gepersonaliseerde artikelen. Dit zijn artikelen die zijn ontworpen met een eigen foto of afbeelding.
 • Artikelen die slechts eenmaal kunnen worden gebruikt zoals screenprotectors en vloeistof (mits de verpakking is geopend).
 • Artikelen die, buiten onze schuld, beschadigd of incompleet zijn.
 • Artikelen van merkproducten waarvan de verpakking niet aanwezig of (ernstig) beschadigd is.